Wydarzenia
Powrót

2022-07-01

Udział Jeżyków w ogólnopolskich projektach edukacyjnych

W minionym roku szkolnym grupa Jeżyki wzięła udział w różnych ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Udział w takich projektach i programach to doskonała promocja naszej placówki. Dziękujemy naszym wychowankom za ich chęci, zapał, ciekawość, kreatywność i całoroczną pracę.

Ogólnopolski Program "Uczymy Dzieci Programować"

Celem programu było świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. W ramach programu realizowana była ścieżka "Kompetencje społeczne" z wykorzystaniem maty do kodowania oraz tablicy multimedialnej.

Ogólnopolski projekt ekologiczny "Gramy w zielone"

Celem projektu było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

Projekt edukacyjny "Bliżej Pieska"

Projekt miał na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski, kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej.

Projekt czytelniczy "Bajeczna Księga"

Celem projektu było promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej; angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Wydarzenia w grupie
Jeżyki