Wydarzenia
Powrót

2022-01-09

Radość, smutek, strach - moje uczucia

*Dzieci rozpoznawały i nazywały emocje;
*Tworzyły wzór na podstawie podanych koordynatów;
*Tworzył wzór na podstawie kodu zero- jedynkowego;
*Posiadał wiedzę, co to jest kod binarny;
*Szukały rozwiązań problemów stawianych przed nimi;
*Tworzyły program dla robota GeniBot;
*Chętnie pracował w zespołach.

Radość, duma, szczęście, smutek, strach - wachlarz uczuć, emocji, które mogą towarzyszyć dzieciom jest bardzo duży. Nie zawsze potrafią o nich mówić, a czasem bardzo tego tego potrzebują.
Na zajęciach przeprowadzanych według zaproponowanego scenariusza dzieci rozmawiały o emocjach, ćwiczyły ich nazywanie i rozpoznawanie. Dodatkowo zapoznał się z kodem binarnym, który posłużył im nie tylko do stworzenia obrazków przedstawiających różne emocje.

Wydarzenia w grupie
Motylki