Wydarzenia
Powrót

2024-03-28

Bawimy się wesoło - zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń – zabaw wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka. Podstawowymi założeniami metody jest rozwinięcie u dzieci świadomości własnego ciała, rozwój dużej motoryki, świadomość przestrzeni, a także umiejętność współdziałania z innymi. Dzięki ćwiczeniom dzieci rozwijają i uczą się koncentracji oraz kontrolowania swojego zachowania (różnicowanie płynności ruchów, ćwiczenie siły oraz delikatności i wrażliwości). Pozytywnie wpływają na lepszą orientację w schemacie własnego ciała, rozwoju wyobraźni i pomysłowości dzieci, a także nawiązują relacje z innymi osobami. Ćwiczenia są dla nich dobrą okazją do nabywania umiejętności kontrolowania swojego ciała, sfery emocji oraz różnych form kontaktów społecznych. Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach i z wielkim zaangażowaniem wykonywały proponowane ćwiczenia.

Wydarzenia w grupie
Motylki