Rekrutacja

Zasady Rekrutacji Dzieci do Przedszkola
na rok szkolny 2019/2020

  • Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą w terminie od 4 marca do 29 marca 2019r.
    Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku od 3 do 6 lat. W tym celu należy wybrać i złożyć w przedszkolu w/w terminie wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Dębicy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Zapewniamy  przyjazną atmosferę.
  • Indywidualne podejście do każdego dziecka.
  • Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci.
  • Rozwijamy talenty i uczymy samodzielności.

Zapraszamy wszystkie dzieci do nauki i zabawy w naszym przedszkolu.