Niedźwiadki

2023-09-03

Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień 2023


Pliki do pobrania:

2023-09-03

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej na wrzesień 2023 (dzieci 5-letnie)

Tematy kompleksowe:

 • 1. W przedszkolu
 • 2. Oto ja
 • 3. Moja droga do przedszkola
 • 4. Jesień w parku, w lesie
 • Zadania do realizacji:

  1. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowania poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, rozwijanie interakcji rówieśniczych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego znaczka, jego wyglądu i nazwy. Zapoznanie dzieci z obiektem przedszkolnym oraz zasadami zachowania się w grupie. Poznanie zasad obowiązujących podczas korzystania z łazienki, podczas spożywania posiłków, wdrażanie do porządkowania otoczenia i dbania o nie. Poznanie zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym. 2. Wyodrębnianie pierwszej głoski swojego imienia. Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Rozpoznawanie podstawowych zmysłów. 3. Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. 4. Zachęcanie do interesowania się przyrodą – nadejściem nowej pory roku

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 20 września – Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27 września – spotkanie z Policjantami, pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • 29 września – Dzień Głośnego Czytania, spotkanie z Panią Bibliotekarką