Niedźwiadki

2023-11-27

Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w miesiącu GRUDNIU:

 • 8 grudnia – „Mikołajki” – wizyta Św. Mikołaja, obejrzenie występu przyjezdnego teatrzyku.
 • 11 grudnia –wyjście do DK „Śnieżka” na film pt. „Mama Mu na gwiazdkę” w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
 • 12 grudnia – Dzień Guzika.
 • 15 grudnia – wycieczka do Fabryki Bombki w Rzeszowie.
 • 21 grudnia – Jasełka oraz Wigilia przedszkolna.
 • 2023-11-23

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc GRUDZIEŃ 2023, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Przyroda i jej cztery żywioły
 • 2. Odwiedziny Mikołaja
 • 3. Zima jest coraz bliżej
 • 4. Magia Świąt
 • 5. Zabawki
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Uwrażliwienie na piękno i niezwykłość przyrody, kształtowanie poczucia szacunku wobec jej siły. Poznanie czterech żywiołów i ich roli w życiu człowieka, a także odnawialnych i nie odnawialnych źródeł energii. Wdrażanie do eksperymentowania, wyciągania logicznych wniosków. Wyjaśnienie pojęcia symetria, określanie ciężaru przedmiotów.
 • 2. Zapoznanie z postacią Św. Mikołaja, jego wyglądem i legendą. Poznanie tradycji mikołajkowych w Polsce i na świecie. Poznanie litery L, l w toku zabawy, ćwiczenia na poziomie wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach. Rozwijanie słownika czynnego i wypowiadania się na dany temat. Porównywanie liczebności zbiorów i utrwalanie pojęć mniej, więcej, tyle samo.
 • 3. Dostrzeganie i nazywanie oznak zbliżającej się zimy, doskonalenie wypowiadania się pełnymi, rozbudowanymi zdaniami. Poznanie litery y, Y, wyodrębnianie głosek i sylab. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0 oraz rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. Rozwijanie poczucia rytmu, orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej.
 • 4. Poznanie najważniejszych polskich tradycji świątecznych, zwyczajów wigilijnych oraz historii Narodzenia Pańskiego. Rozwijanie zdolności aktorskich podczas występu w przedszkolnych Jasełkach. Poznanie litery r, R w toku zabawy oraz zapisu cyfrowego liczby 7.
 • 5. Zapoznanie z rodzajami zabawek jakie są dziś, a tymi którymi bawiono się w przeszłości. Prezentacja ulubionej zabawki, doskonalenie wypowiadanie się pełnymi zdaniami podczas jej opisu, nauka dzielenia się i dbania o własne i cudze rzeczy. Utrwalanie przeliczania w zakresie 6, doskonalenie umiejętności matematycznych podczas gier planszowych.
 • Wiersz i piosenka do nauki:

  2023-10-29

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w listopadzie:

 • 3 listopada – wyjście na Cmentarz Wojskowy
 • 13 listopada – wyjście do DK „Śnieżka” na film „Pettson i Findus – mały kłopot, wielka przyjaźń”
 • 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 23 listopada – Bal Andrzejkowy
 • 10 listopada - udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do Hymnu"
 • 17 listopada - spotkanie z pielęgniarką w ramach podsumowania realizacji tematu tygodnia "Zdrowie naszym skarbem", pogadanka nt. sposobów dbania o zdrowie, poznanie trudnego zawodu pielęgniarki
 • 2023-10-29

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc listopad 2023, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. A deszcz pada i pada…
 • 2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?
 • 3. Zdrowie naszym skarbem
 • 4. Co ułatwia pracę w domu?
 • Zadania do realizacji:

  1. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, wyciąganie wniosków nt. parowania i skraplania wody. Rozwijania słownictwa. Poznanie litery i, I. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 5. Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i sylab. Respektowanie zasad gier z elementem rywalizacji. 2. Rozbudzanie patriotyzmu. Zwracanie uwagi na piękno naszego kraju, stosowanie zwrotów: „jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku”, utrwalenie symboli narodowych, zapoznanie z wyglądem polskich strojów ludowych. Poznanie litery t, T. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 6. Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. Kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni. 3. Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, poznanie zawodu lekarza i pielęgniarki. Wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi. Tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie. Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem. Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych. 4. Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego, dostrzeganie ich roli w ułatwianiu pracy ludziom. Poszerzanie wiedzy nt. nowoczesnych technologii. Poznawanie różnych źródeł otrzymywania energii. Poznanie litery k, K podczas zabaw. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy.

  Wiersz i piosenka do nauki:

  2023-10-04

  Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka


  Pliki do pobrania:

  2023-10-01

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc październik 2023


  Pliki do pobrania:

  2023-10-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc październik 2023, (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
 • 2. Zwierzęta jesienią
 • 3. Moja rodzina i mój dom
 • 4. Domowi ulubieńcy
 • Zadania do realizacji:

  1. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, klasyfikowanie i segregowanie owoców i warzyw, nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty). Poznanie litery o,O w toku zabaw – budzenie zainteresowania literami. Rozwijanie słownictwa. Wyodrębnianie głoski i sylaby. Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1, 2 2. Pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają). Poznanie cyfry 3. Rozwijanie umiejętności tworzenia kodów. 3. Wymienianie członków rodziny, wymienianie rodzajów domów, nazywanie pomieszczeń, które się w nich znajdują. Poznanie litery m, M. 4. Poszerzanie wiedzy nt. zwierząt domowych, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę, poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu. Poznanie liter e, E oraz zapisu cyfrowego liczby 4.

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 9 października – Dzień Poczty – przybliżenie pracy poczty i zawodu listonosza, wyjście na pocztę
 • 16 października – wyjście do DK „Śnieżka” na film „Kicia Kocia” w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 24 października – wyjazd do DK „Mors” na spektakl teatralny
 • 2023-09-28

  Dzień Głośnego Czytania

  Ten nietypowy dzień przypada 29 września i jest okazją do różnych akcji promujących czytanie - czynności zarówno przyjemnej jak i pożytecznej. Warto przypomnieć sobie, jakie są zalety systematycznego czytania dzieciom - o czym w artykule poniżej.


  Pliki do pobrania:

  2023-09-03

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień 2023


  Pliki do pobrania:

  2023-09-03

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej na wrzesień 2023 (dzieci 5-letnie)

  Tematy kompleksowe:

 • 1. W przedszkolu
 • 2. Oto ja
 • 3. Moja droga do przedszkola
 • 4. Jesień w parku, w lesie
 • Zadania do realizacji:

  1. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowania poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, rozwijanie interakcji rówieśniczych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego znaczka, jego wyglądu i nazwy. Zapoznanie dzieci z obiektem przedszkolnym oraz zasadami zachowania się w grupie. Poznanie zasad obowiązujących podczas korzystania z łazienki, podczas spożywania posiłków, wdrażanie do porządkowania otoczenia i dbania o nie. Poznanie zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym. 2. Wyodrębnianie pierwszej głoski swojego imienia. Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Rozpoznawanie podstawowych zmysłów. 3. Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. 4. Zachęcanie do interesowania się przyrodą – nadejściem nowej pory roku

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 20 września – Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27 września – spotkanie z Policjantami, pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • 29 września – Dzień Głośnego Czytania, spotkanie z Panią Bibliotekarką