Niedźwiadki

2022-09-16

Jak wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości?- artykuł dla rodziców


Pliki do pobrania:

2022-09-06

Planowane uroczystości w miesiącu wrzesień

 • 20 wrzesień - Dzień Przedszkolaka
 • 2022-09-06

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 6-letnich (Niedźwiadki) Wrzesień

  TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • I: W MOIM PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST
 • II: MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MOJE BEZPIECZEŃSTWO
 • III: JA, TY I NASZA HIGIENA NA CO DZIEŃ
 • IV: CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE:

  1. Integrowanie się z grupą rówieśniczą. 2. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa- uważne poruszanie się w budynku i ogrodzie przedszkolnym- omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po schodach, korzystania z poręczy, nie oddalanie się z określonych pomieszczeń i poza wyznaczony teren. 4. Zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach(przestrzeganie zasad ruchu drogowego, stosowanie się do znaków drogowych sygnalizacji świetlnej) 5. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą. 6. Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat. 7. Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów. 8. Rozwijanie zainteresowania dzieci jesienną przyrodą- - zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu w sadzie i w ogrodzie.


  Pliki do pobrania: