Niedźwiadki

2024-06-04

Artykuł dla rodziców


Pliki do pobrania:

2024-05-30

Artykuł dla rodziców


Pliki do pobrania:

2024-06-01

Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w czerwcu:

 • 03.06 – wyjazd do DK "Mors" na spektakl "Czarodziejskie słowa"
 • 04.06 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka – konkurencje sportowe; lody
 • 06.06 - Dzień Rodziny – występ dla rodziców
 • 10.06 – wycieczka do Zabierzowa
 • 21.06 – Dzień Pustej Sali - akcja edukacji na świeżym powietrzu połączona z wyjściem do cukierni na lody (powitanie lata)
 • 2024-06-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc czerwiec 2024, gr IV , dzieci 5 -letnie

  Tematy kompleksowe :

 • Lato, lato, lato czeka
 • Wkrótce wakacje
 • Zwiedzamy świat
 • Zadania do realizacji:

  1. Definiowanie pojęć „przyjaźń, tolerancja, współczucie” – wdrażanie do świata wartości. Zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata. Rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych. Wypowiadanie się zdaniami na określony temat. 2. Poznanie sposobów chronienia się przed słońcem. Nazywanie i degustowanie letnich owoców. Wymyślanie haseł na powitanie lata, wykonanie postaci Pani Lato, obserwowanie zmian w przyrodzie wraz z nadchodzącą kolejną porą roku. Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, umiejętności dodawania i odejmowania, doskonalenie umiejętności klasyfikowania 3. Poznanie zasad, jakich należy przestrzegać podczas wakacyjnego odpoczynku. Zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku. Poznanie środków transportu, jakimi można udać się na wakacje. Określanie stosunków przestrzennych 4. Zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie. Poznanie krajów sąsiadujących z Polską i ich flag. Zapoznanie się z globusem. Poznanie potraw krajów Europy i świata. Poznanie kilku słów w obcych językach – stymulowanie do poznawania i odkrywania świata. Uwrażliwienie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.


  Pliki do pobrania:

  2024-04-29

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w maju:

 • 06.05 – wyjście do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka
 • 08.05 – wycieczka do szkółki roślin, kwiatów hodowlanych
 • 14.05 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – wyjście do biblioteki
 • 20.05 - warsztaty z pszczelarzem z okazji Dnia Pszczoły
 • 21.05 – Dzień Kosmosu
 • 24.05 – piknik przedszkolny
 • 2024-04-30

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc maj 2024, gr IV

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Puk, puk, to ja, sztuka
 • 2. W świecie zwierząt
 • 3. Co w trawie piszczy?
 • 4. Moja mama i mój tata
 • Zadania do realizacji:

  1. Nazywanie instrumentów. Odgrywanie scenek pantomimicznych i dramowych. Poznanie zawodów związanych ze sztuką: muzyk, tancerz, malarz, rzeźbiarz oraz zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową. Zapoznanie z monetami i banknotami. 2. Określanie charakterystycznych cech zwierząt. Poznanie zwierząt zamieszkujących sawannę i dżunglę, morza i oceany, mieszkających w polu i w lesie – poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Rozwijanie umiejętności tworzenia kodu. 3. Poznanie nazw roślin i zwierząt – mieszkańców łąki. Wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej dla zwierząt. Rozróżnianie ziół rosnących na łące, stworzenie zielnika. Przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie. Określanie kierunków i zapisywanie ruchu za pomocą kodu. Rozwijanie mowy – wypowiadanie się na określony temat. 4. Utrwalanie dodawania i odejmowania. Wypowiadanie się na dany temat, rozwijanie myślenia logicznego. Przygotowania do spotkania z rodzicami – wykonanie upominku, nauka wierszy i piosenek dla rodziców -wyrabianie dykcji i artykulacji

  Wiersz i piosenka do nauki w maju:


  Pliki do pobrania:

  2024-04-01

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w KWIETNIU

 • 05.04 - wyjazd do teatru "Maska" i Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
 • 10.04 - wizyta stomatologa z ZOZ Dębica
 • 10.04 - zajęcia muzyczne z szkołą YAMAHA
 • 15.04 - Teatrzyk przyjezdny w przedszkolu
 • 18.04 - Wyjście do Kina Śnieżka w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 26.04 - Dzień Tańca
 • 29.04 - wewnątrzgrupowy Dzień Flagi
 • 2024-04-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc kwiecień 2024, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Wiosna na wsi.
 • 2. Dbamy o przyrodę.
 • 3. Polska – moja ojczyzna.
 • 4. Polska w Europie
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Rozszerzenie wiadomości na temat gospodarstwa wiejskiego, znajdujących się w nim pomieszczeń, sprzętów i zwierząt. Poznanie charakterystyki pracy rolnika oraz produktów pochodzących z upraw rolniczych. . Rozwijanie percepcji słuchowej oraz mowy, poznanie litery f, F w toku zabawy, analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby. Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz przyrodniczych, porównywanie masy przedmiotów, kształtowanie umiejętności właściwego używanie pojęć: ciężki i lekki. Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej, logicznego myślenia, wiedzy ogólnej oraz doskonalenie koncentracji uwagi.
 • 2. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poznanie sposobów dbania o planetę Ziemię. Nauka poprawnego segregowanie śmieci oraz zrozumienie potrzeby ograniczenia użycia plastiku. Poznanie podstawowych zasad ekologicznych jako cech przyjaciela przyrody. Odkrywanie litery ż, Ż - budzenie zainteresowania literami w toku zabawy oraz wyodrębnianie głosek i sylab. Utrwalanie układania rytmów 3 i 4 elementowych. Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i koncentracji uwagi, a także kompetencji przyrodniczych poprzez stymulowanie do poznawania i odkrywania świata.
 • 3. Utrwalania i poszerzenie wiadomości nt. swojego kraju Polski, poznanie legendy o powstaniu Warszawy. Przypomnienie podstawowych symboli narodowych, utrwalenie słów Hymnu, zapoznanie z najważniejszymi światami patriotycznymi Polski. Rozwijanie mowy oraz słuchu fonematycznego, poznanie litery h, H w toku zabawy – budzenia zainteresowania literami. Poznanie cech charakterystycznych swojego regionu i miasta (utrwalenie adresu). Budzenie zainteresowań badawczych poprzez rozwijanie umiejętności mierzenia płynów, poznanie narzędzi do pomiaru płynów.
 • 4. Rozwijanie mowy i słownictwa, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia na bazie analizy i syntezy głoskowej. Zainteresowanie dzieci Europą, poznanie terminu Unia Europejska, wytłumaczenie pojęcia i znaczenia członkostwa Polski w jej szeregach. Rozpoznawanie flagi Unii Europejskiej oraz zapoznanie z niektórymi flagami i charakterystycznymi cechami różnych europejskich państw. Doskonalenie orientacji w przestrzeni, utrwalanie kierunków (nad, pod, na, obok, przed, za). Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie płynności i swobody ruchów podczas tańca.
 • Piosenka i wiersz do nauki na kwiecień:


  Pliki do pobrania:

  2024-03-07

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2024-02-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w marcu:

 • 01.03 – sesja fotograficzna
 • 08.03 – Dzień Kobiet
 • 11.03 – wyjście do kina „Śnieżka”
 • 21.03 – powitanie WIOSNY - korowód
 • 22.03 – Dzień Wody
 • 13.03- wyjazd do DK "Mors" na spektakl malowany piaskiem "Królowa Śniegu"
 • 20.03 - Dzień Dentysty oraz spotkanie z gośćmi: stomatologiem i higienistką stomatologiczną
 • 2024-02-28

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc marzec 2024, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Pogoda marcowa
 • 2. Mamy różne charaktery
 • 3. Wiosno, ach to ty!
 • 4. Wielkanoc
 • Zadania do realizacji:

  1. Rozwijanie zainteresowania różnymi zjawiskami pogodowymi. Wykonanie i uzupełnianie kalendarza pogody. Stworzenie „zielonego kącika” z roślinami na parapecie. Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu rośliny. Poznanie litery u, U. Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia. 2. Rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych. Rozwijania wiedzy na temat wartości. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postaw prospołecznych. Poznanie litery ł, Ł. Wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy 3. Utrwalanie nazw wiosennych kwiatów i ptaków powracających do Polski na wiosnę. Rozumienie konieczności robienia wiosennych porządków. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie. Poznanie litery c, C. Poznanie liczby 10. 4. Zapoznanie się z polskimi tradycjami wielkanocnymi. Poznanie litery j, J. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9.

  Piosenka i wiersz do nauki na marzec:


  Pliki do pobrania:

  2024-02-10

  Artykuł dla Rodziców


  Pliki do pobrania:

  2024-01-29

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w lutym:

 • 2 luty - Dzień Niedźwiedzia
 • 5 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 12 luty –wyjście do kina „Śnieżka”
 • 26 luty– Dzień Dinozaura
 • 28 luty – udział w koncercie charytatywnym „Miłość dociera wszędzie…”
 • 2024-01-29

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc luty , gr IV (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 • 2. Wspaniałe zabawy na śniegu
 • 3. Kosmiczne tajemnice
 • 4. W dziecięcym laboratorium
 • 5. Zwierzęta sprzed milionów lat
 • Zadania do realizacji:

  1. Budzenie zainteresowania baśniami i książkami, rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, zapoznanie z procesem wydawniczym, poznanie miejsc i osób biorących udział w powstawaniu książki. Wzbogacanie słownictwa. Poznanie litery g, G. Poznanie liczby 8. 2. Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Poznanie wybranych sportów zimowych. Badanie właściwości śniegu i lodu. Poznanie litery w, W. 3. Poznanie nazw planet Układu Słonecznego i zagadnień związanych z kosmosem. Utrwalanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych, zapoznanie z osobami, które odbyły lot w kosmos. Poznanie litery p, P. Poznanie liczby 9. 4. Zdobywanie informacji na temat pracy w laboratorium. Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków. Zdobycie wiadomości na temat wulkanu. Poszerzenie wiedzy o magnesie. 5. Poznanie różnych gatunków dinozaurów i pracy paleontologa. Poznanie litery z,Z. Utrwalanie poznanych liter.


  Pliki do pobrania:

  2023-12-30

  ARTYKUŁ DLA RODZICÓW


  Pliki do pobrania:

  2023-12-30

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia W STYCZNIU:

 • -11 stycznia – audycja muzyczna Yamaha
 • - 15 stycznia - wyjście do DK „Śnieżka” na film „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”
 • - 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadzia – występ (Jasełka)
 • -22 stycznia – Dzień Pingwina
 • -29 stycznia –Dzień Puzzli
 • - wystawienie Jasełek dla: uczniów klas pierwszych ze SP nr 4 oraz gości z Domu Seniora (termin zostanie podany)
 • 2023-12-30

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc styczeń 2024, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Tak mija nam czas
 • 2. Zwierzęta zimą
 • 3. Kim są rodzice moich rodziców?
 • 4. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?
 • Zadania do realizacji:

  1. Przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia i pór dnia. Poznanie różnego rodzaju kalendarzy i zegarów. Zapoznanie z zawodem zegarmistrza. Poznanie litery s, S w toku zabaw. Ćwiczenia w wypowiadaniu się zdaniami na określony temat. 2. Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach, szczególnie o ptakach i o tym, jak się troszczyć o nie zimą Poznanie litery n, N – budzenie zainteresowania literami. Wzbogacenie wiedzy nt. pracy leśniczego. Wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów. Przeliczanie i dodawanie w zakresie 7. 3. Kształtowanie szacunku dla osób starszych. Poznanie litery b,B. Używanie pojęć „mniej, więcej, tyle samo” w zadaniach matematycznych. Wyodrębnianie głosek i sylab w wyrazach. 4. Nazywanie zawodów dawnych i współczesnych, poznawanie akcesoriów związanych z danym zawodem. Rozwijanie umiejętności tworzenia pytań. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł podczas rozgrywania gier tematycznych.

  Piosenka i wiersz do nauki w styczniu:


  Pliki do pobrania:

  2023-11-27

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w miesiącu GRUDNIU:

 • 8 grudnia – „Mikołajki” – wizyta Św. Mikołaja, obejrzenie występu przyjezdnego teatrzyku.
 • 11 grudnia –wyjście do DK „Śnieżka” na film pt. „Mama Mu na gwiazdkę” w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
 • 12 grudnia – Dzień Guzika.
 • 15 grudnia – wycieczka do Fabryki Bombki w Rzeszowie.
 • 21 grudnia – Jasełka oraz Wigilia przedszkolna.
 • 2023-11-23

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc GRUDZIEŃ 2023, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Przyroda i jej cztery żywioły
 • 2. Odwiedziny Mikołaja
 • 3. Zima jest coraz bliżej
 • 4. Magia Świąt
 • 5. Zabawki
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Uwrażliwienie na piękno i niezwykłość przyrody, kształtowanie poczucia szacunku wobec jej siły. Poznanie czterech żywiołów i ich roli w życiu człowieka, a także odnawialnych i nie odnawialnych źródeł energii. Wdrażanie do eksperymentowania, wyciągania logicznych wniosków. Wyjaśnienie pojęcia symetria, określanie ciężaru przedmiotów.
 • 2. Zapoznanie z postacią Św. Mikołaja, jego wyglądem i legendą. Poznanie tradycji mikołajkowych w Polsce i na świecie. Poznanie litery L, l w toku zabawy, ćwiczenia na poziomie wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach. Rozwijanie słownika czynnego i wypowiadania się na dany temat. Porównywanie liczebności zbiorów i utrwalanie pojęć mniej, więcej, tyle samo.
 • 3. Dostrzeganie i nazywanie oznak zbliżającej się zimy, doskonalenie wypowiadania się pełnymi, rozbudowanymi zdaniami. Poznanie litery y, Y, wyodrębnianie głosek i sylab. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0 oraz rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. Rozwijanie poczucia rytmu, orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej.
 • 4. Poznanie najważniejszych polskich tradycji świątecznych, zwyczajów wigilijnych oraz historii Narodzenia Pańskiego. Rozwijanie zdolności aktorskich podczas występu w przedszkolnych Jasełkach. Poznanie litery r, R w toku zabawy oraz zapisu cyfrowego liczby 7.
 • 5. Zapoznanie z rodzajami zabawek jakie są dziś, a tymi którymi bawiono się w przeszłości. Prezentacja ulubionej zabawki, doskonalenie wypowiadanie się pełnymi zdaniami podczas jej opisu, nauka dzielenia się i dbania o własne i cudze rzeczy. Utrwalanie przeliczania w zakresie 6, doskonalenie umiejętności matematycznych podczas gier planszowych.
 • Wiersz i piosenka do nauki:


  Pliki do pobrania:

  2023-10-29

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w listopadzie:

 • 3 listopada – wyjście na Cmentarz Wojskowy
 • 13 listopada – wyjście do DK „Śnieżka” na film „Pettson i Findus – mały kłopot, wielka przyjaźń”
 • 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 23 listopada – Bal Andrzejkowy
 • 10 listopada - udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do Hymnu"
 • 17 listopada - spotkanie z pielęgniarką w ramach podsumowania realizacji tematu tygodnia "Zdrowie naszym skarbem", pogadanka nt. sposobów dbania o zdrowie, poznanie trudnego zawodu pielęgniarki
 • 2023-10-29

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc listopad 2023, gr IV „Niedźwiadki” (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 1. A deszcz pada i pada…
 • 2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?
 • 3. Zdrowie naszym skarbem
 • 4. Co ułatwia pracę w domu?
 • Zadania do realizacji:

  1. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, wyciąganie wniosków nt. parowania i skraplania wody. Rozwijania słownictwa. Poznanie litery i, I. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 5. Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i sylab. Respektowanie zasad gier z elementem rywalizacji. 2. Rozbudzanie patriotyzmu. Zwracanie uwagi na piękno naszego kraju, stosowanie zwrotów: „jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku”, utrwalenie symboli narodowych, zapoznanie z wyglądem polskich strojów ludowych. Poznanie litery t, T. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 6. Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. Kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni. 3. Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, poznanie zawodu lekarza i pielęgniarki. Wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi. Tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie. Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem. Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych. 4. Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego, dostrzeganie ich roli w ułatwianiu pracy ludziom. Poszerzanie wiedzy nt. nowoczesnych technologii. Poznawanie różnych źródeł otrzymywania energii. Poznanie litery k, K podczas zabaw. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy.

  Wiersz i piosenka do nauki:

  2023-10-04

  Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dziecka


  Pliki do pobrania:

  2023-10-01

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc październik 2023


  Pliki do pobrania:

  2023-10-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc październik 2023, (dzieci 5 -letnie)

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
 • 2. Zwierzęta jesienią
 • 3. Moja rodzina i mój dom
 • 4. Domowi ulubieńcy
 • Zadania do realizacji:

  1. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, klasyfikowanie i segregowanie owoców i warzyw, nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty). Poznanie litery o,O w toku zabaw – budzenie zainteresowania literami. Rozwijanie słownictwa. Wyodrębnianie głoski i sylaby. Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1, 2 2. Pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają). Poznanie cyfry 3. Rozwijanie umiejętności tworzenia kodów. 3. Wymienianie członków rodziny, wymienianie rodzajów domów, nazywanie pomieszczeń, które się w nich znajdują. Poznanie litery m, M. 4. Poszerzanie wiedzy nt. zwierząt domowych, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę, poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu. Poznanie liter e, E oraz zapisu cyfrowego liczby 4.

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 9 października – Dzień Poczty – przybliżenie pracy poczty i zawodu listonosza, wyjście na pocztę
 • 16 października – wyjście do DK „Śnieżka” na film „Kicia Kocia” w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 24 października – wyjazd do DK „Mors” na spektakl teatralny
 • 2023-09-28

  Dzień Głośnego Czytania

  Ten nietypowy dzień przypada 29 września i jest okazją do różnych akcji promujących czytanie - czynności zarówno przyjemnej jak i pożytecznej. Warto przypomnieć sobie, jakie są zalety systematycznego czytania dzieciom - o czym w artykule poniżej.


  Pliki do pobrania:

  2023-09-03

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień 2023


  Pliki do pobrania:

  2023-09-03

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej na wrzesień 2023 (dzieci 5-letnie)

  Tematy kompleksowe:

 • 1. W przedszkolu
 • 2. Oto ja
 • 3. Moja droga do przedszkola
 • 4. Jesień w parku, w lesie
 • Zadania do realizacji:

  1. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowania poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, rozwijanie interakcji rówieśniczych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego znaczka, jego wyglądu i nazwy. Zapoznanie dzieci z obiektem przedszkolnym oraz zasadami zachowania się w grupie. Poznanie zasad obowiązujących podczas korzystania z łazienki, podczas spożywania posiłków, wdrażanie do porządkowania otoczenia i dbania o nie. Poznanie zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym. 2. Wyodrębnianie pierwszej głoski swojego imienia. Utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Rozpoznawanie podstawowych zmysłów. 3. Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. 4. Zachęcanie do interesowania się przyrodą – nadejściem nowej pory roku

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 20 września – Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27 września – spotkanie z Policjantami, pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • 29 września – Dzień Głośnego Czytania, spotkanie z Panią Bibliotekarką