Niedźwiadki

2021-12-04

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc grudzień

Tematy kompleksowe:

 • 1. Jesteśmy życzliwi i pomocni
 • 2. Nadchodzi zima, komu możemy pomóc ? ( temat z planu rocznego)
 • 3. Przygotowujemy się do Świąt poznając polskie tradycje
 • 4. Wesołych Świąt!
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie u dzieci pozytywnych wartości, integrowanie grupy, tworzenie miłej atmosfery zachęcającej do współdziałania
 • 2. Zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym; rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.
 • 3. Poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wytwarzanie świątecznego nastroju
 • 4. Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

 • Pliki do pobrania:

  2021-11-08

  Jak poradzić sobie w czasach pandemii?


  Pliki do pobrania:

  2021-11-01

  Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie:

 • 16 listopada - Dzień Jeża
 • 18 listopada - Dzień Bicia Rekordów
 • 24 listopada - Katarzynki
 • 26 listopada - Eko- zabawa andrzejkowa
 • 2021-11-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc listopad

  Tematy kompleksowe:

 • 1. JA I MOI PRZODKOWIE. DRZEWO GENEALOGICZNE
 • 2. MÓJ DOM- POLSKA
 • 3. JESIENNE ZABAWY Z MUZYKĄ I WIATREM –elementy tematów z Planu Rocznego
 • 4. MY O SWOJE ZDROWIE DBAMY. BO SIĘ ZDROWO ODŻYWIAMY I UBIERAMY
 • 5. ZDROWIE TO NASZ SKARB- „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”- temat z Planu Rocznego
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznanie wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno- dążenie do ich zrozumienia
 • 2.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, oraz postawy patriotycznej
 • 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych. Kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej. Poznanie źródeł energii jakim jest wiatr.
 • 4. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • 5. Utrwalenie wiadomości na temat różnych źródeł dymu i ich szkodliwości dla środowiska i zdrowia

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-25

  Informujemy, iż nagranie inscenizacji z okazji Dnia Drzewa, planowane jest na czwartek 28 października

  2021-10-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku:

 • 6 października - Dzień Uśmiechu
 • 7 października - Wycieczka do Nadleśnictwa Tuszyma
 • 19 października – Dzień Drzewa
 • 25 października – Dzień origami
 • 2021-10-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc październik

  Tematy kompleksowe:

 • 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • 2. Jesienne niespodzianki od Pani Jesieni.
 • 3. Jesienne granie…jesienne drzew poznawanie…( z planu rocznego).
 • 4. My się zimy nie boimy - tworzymy algorytm jesiennych przetworów.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • 2. Dostrzeganie walorów estetycznych krajobrazu jesiennego; rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • 3 . Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych drzew; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.
 • 4. Wdrażanie do pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-01

  2021-09-02

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w miesiącu wrześniu:

 • 17.09- ,, Myślę więc nie śmiecę’’ –akcja sprzątanie świata
 • 20.09- Dzień przedszkolaka
 • 30.09 – Dzień chłopaka
 • 2021-09-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc wrzesień

  Tematy kompleksowe :

 • 1. W MOIM PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST - PRZEDSZKOLNY SAVOIR- VIVRE
 • 2. MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MOJE BEZPIECZEŃSTWO
 • 3. JA, TY I ŚRODOWISKO
 • 4. CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE- KODEKS MAŁEGO EKOLOGA
 • Zadania do realizacji:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa- uważne poruszanie się w budynku i ogrodzie przedszkolnym. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach(przestrzeganie zasad ruchu drogowego, stosowanie się do znaków drogowych sygnalizacji świetlnej)
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą i własnego otoczenia.
 • Rozwijanie zainteresowania dzieci jesienną przyrodą. Poznanie praw i obowiązków małego ekologa.

 • Pliki do pobrania: