Motylki

2021-12-05

Kalendarz imprez i uroczystości w grudniu

* 6 grudnia - Mikołajki
* 20 grudnia - Dzień ryby
* 22 grudnia - Uroczysta Wigilia połączona z grupowym konkursem kolęd i pastorałek

2021-12-05

Woda a zdrowie - FAKTY i MITY


Pliki do pobrania:

2021-12-05

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc grudzień 2021

Tematy kompleksowe:
1. Zimą przedszkolaki dbają o zwierzaki (plan roczny).
2. Dobre ciepło w zimne dni.
3. Choinka piękna jak las.
4. Wesołych Świąt - wesoła nowina.


Zadania wychowawcze:
* Budzenie poczucia troski jako istotnej wartości w życiu, poprzez dostrzeganie potrzeb i pomaganie innym ludziom i zwierzętom.
* Kształtowanie świadomego wyboru ciepłej odzieży do pory roku, poznanie źródeł ciepła i energii oraz urządzeń elektrycznych.
* Poznanie różnych form komunikacji międzyludzkiej, najważniejszych tradycji świątecznych oraz elementów i sposobów wykonywania świątecznej dekoracji.
* Poznanie historii Narodzenia Pańskiego i utrwalenie zwyczajów wigilijnych, rozwijanie wiedzy o teatrze oraz umiejętności aktorskich.


Pliki do pobrania:

2021-11-07

Bezstresowo, autorytarnie czy demokratycznie?


Pliki do pobrania:

2021-11-01

Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 9 listopad „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” -kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju , przybliżenie symboli narodowych: flaga, godło i hymn
 • 10 listopad „DZIEŃ JEŻA” – poznanie ciekawostek o jeżach ,rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na krzywdę zwierząt i możliwość niesienia im pomocy
 • 22 listopad „DZIEŃ KREDKI” –utrwalenie nazw barw podstawowych, i pochodnych, ,umiejętność łączenia barwy tak, aby otrzymać określony kolor,
 • 26 listopad „MAGIA I CZARY – CZYLI EKOLOGICZNY BAL ANDRZEJKI ‘’– przygotowanie przy pomocy rodziców strojów z motywami ekologicznymi, pokaz mody, wybór najładniejszego stroju, zabawy przy muzyce, konkurencje zręcznościowe z wykorzystaniem gazet i plastikowych butelek, materiałów do recyklingu
 • 2021-11-01

  Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad 2021

  Tematy kompleksowe:

 • I. Przedszkolak to taki patriota mały-miejscowość , w której mieszkam.
 • II. Piękna nasza Polska cała – polskie symbole narodowe.
 • III. Sposoby na jesienną nudę – jesteśmy pomysłowi.
 • IV. Czyste powietrze wokół nas – zielona energia wiatrowa.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznanie pojęcia „miłość do Ojczyzny”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się , budowanie tożsamości narodowej. Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.
 • 2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyzmu, kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.
 • 3. Poznanie wartości ”pomysłowość” rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości światem.
 • 4. Rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do aktywnego poznania otaczającej rzeczywistości poprzez działanie – zabawy z wiatrem. Poznanie odnawialnych z odnawialnymi źródłami energii.

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-22

  Bezpieczeństwo w sieci - Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku

  * 1 października - Dzień Muzyki i Uśmiechu
  * 8 października - Dzień Drzewa
  * 25 października - Dzień Kundelka

  2021-10-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla dzieci 5-letnich - PAŹDZIERNIK 20212022

  Tematy kompleksowe:
  1. Idzie jesień przez świat.
  2. Jesienna przyroda.
  3.Koszyk Pani Jesieni.
  4. Skarby jesieni.
  Zadania wychowawcze:
  1. Utrwalenie u dzieci znajomości podstawowych cech, znamion pory roku jaką jest jesień. Poszerzanie doznań estetycznych poprzez uwrażliwienie na piękno przyrody oraz jej ochronę (z planu rocznego- Dzień Drzewa).
  2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi zachowaniami zwierząt w okresie jesiennym. Poznanie wybranych gatunków zwierząt, ich domów oraz sposobów przygotowywania się do zimy.
  3. Wyjaśnienie pojęcia pracowitość - zwrócenie uwagi na wartość jaką niesie ze sobą wysiłek osób pracujących na roli. Utrwalanie znajomości roślinności występującej na polach, w sadach, lasach i parkach.
  4. Zapoznanie dzieci z możliwościami wykorzystania i przetwarzania „darów jesieni” jako sposobu przygotowywania się do zimy.


  Pliki do pobrania:

  2021-09-12

  Jak rozpoznać nadpobudliwość u dziecka? - artykuł dla rodzica :)


  Pliki do pobrania:

  2021-09-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu wrześniu

 • 20 wrzesień DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – kultywowanie tradycji przedszkolnych, zabawy przy przebojach dla dzieci przeplatane konkurencjami sportowymi i zabawami integracyjnymi ( niebieski dzień)
 • 30 wrzesień DZIEŃ CHŁOPAKA - kształtowanie kulturalnych zachowań wobec dziewczynek ,czerpanie radości z wspólnej zabawy „Prezentacja i wybór Misterów” w konkurencjach sportowo-taneczno-motoryzacyjnych
 • 17 wrzesień SPRZATANIE ŚWIATA - rozwijanie u dzieci pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska ; sprzątanie najbliższego otoczenia w rękawicach ochronnych
 • 2021-09-05

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 5-letnich 202122

  Tematy kompleksowe:

 • I. ZNÓW W PRZEDSZKOLU – WAKACYJNE WSPOMNIENIA.
 • II. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
 • III. PORTRET NASZEJ GRUPY –POMOCNA DŁOŃ.
 • IV.NADESZŁA JESIEŃ- KODEKS MAŁEGO EKOLOGA.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie postawy opiekuńczej , rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.
 • 2. Doskonalenie nawyku przechodzenia przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach i pod opieką dorosłych– poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • 3. Poznanie wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność , odwaga, sprawiedliwość. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi . Poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu , życiu i bezpieczeństwu.
 • 4. Obserwowanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie –poznanie praw i obowiązków małego ekologa

 • Pliki do pobrania: