Motylki

2023-11-20

Artykuł dla rodziców


Pliki do pobrania:

2023-11-20

Planowane uroczystości i przedsięwzięcia na miesiąc GRUDZIEŃ

 • 1. 08.12.2023r. Teatrzyk - wizyta Świętego Mikołaja
 • 2. 11.12.2023r. Wyjście do Kina Śnieżka na film "Mama Mu na gwiazdkę"
 • 3. 15.12.2023r. Dzień Guzika
 • 4. 18.12.2023r. Warsztaty ozdabiania pierników - zajęcia z rodzicami
 • 5. 21.12.2023r. Udział w Jasełkach
 • 2023-11-20

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc GRUDZIEŃ

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. ODWIEDZINY MIKOŁAJA
 • 2. ZIMA JEST CORAZ BLIŻEJ
 • 3. MAGIA ŚWIĄT
 • 4. ZABAWKI
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Zapoznanie z Mikołajem jako postacią kulturową, poznanie wyglądu Świętego Mikołaja. Dzieci dowiedzą się, jak w Polsce obchodzone są mikołajki, a jak obchodzi się je w innych miejscach na świecie. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Poznanie litery l, L w toku zabawy. Rozwijanie umiejętności dodawania, przeliczania na konkretach. Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i sylab.
 • 2. Umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy. Rozwijanie umiejętność zadawania pytań. Określanie wielkości, używając określeń: duży, większy, największy/ mały, mniejszy, najmniejszy. Wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowie-dzi. Rozpoznawanie i nazwanie podstawowej emocji: radość. Poznanie litery y, Y w toku zabawy. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0.
 • 3. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami, tradycjami bożonarodzeniowymi oraz sposobu przygotowywania się do Świąt Bożego Narodzenia. Dokonywanie analizy i syntezy wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa). Poznanie litery r, R w toku zabawy. Odkryją zapis cyfrowy liczby 7.
 • 4. Zapoznanie z etapami powstania pluszowego misia. Utrwalenie przeliczania elementów w dostępnym dla siebie zakresie. Zapoznanie z zabawkami jakimi bawiono się w przeszłości, a jakimi bawi się obecnie. Wcielą się w rolę aktora . Rozwijanie logicznego myślenia podczas zabaw z kodowaniem. Wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy.

 • Pliki do pobrania:

  2023-10-20

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-10-20

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia na miesiąc listopad

 • 03.11.2023 Wyjście na Cmentarz Wojskowy
 • 09.11.2023 Dzień Zdrowego Jedzenia - Udział w Programie Edukacyjnym "Szkolne przygody Gangu Mocniaków"
 • 10.11.2023 Udział w akcji "Szkoła do hymnu"
 • 13.11.2023 Wyjście do DK "Śnieżka" na film Pettson i Findus - Mały kłopot, wielka przyjaźń w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 20.11.2023 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 23.11.2023 Zabawa Andrzejkowa
 • 06.11.2023 Spotkanie z przedstawicielem schroniska dla zwierząt "Psi Azylek"
 • 2023-10-20

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc LISTOPAD

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. A DESZCZ PADA I PADA
 • 2. ZDROWIE NASZYM SKARBEM
 • 3. CO WIEM O POLSCE
 • 4. CZTERY ŻYWIOŁY
 • 5. CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Określanie zmian zachodzących jesienią – zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przy-rodzie. Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • 2. Kształtowanie świadomej i czynnej postawy dziecka w dążeniu do zachowania zdrowia, za-poznanie dzieci ze słowem „zdrowie” , „witaminy” i jego znaczeniem.
 • 3. Poznanie prawidłowych nawyków higienicznych, uświadomienie dzieciom jak należy myć ręce i dlaczego do mycia rąk należy używać mydła.
 • 4. Kształtowanie postawy patriotycznej, rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • 5. Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski.
 • 6. Poznanie czterech żywiołów i ich roli w życiu człowieka. Wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania oraz formułowania wniosków
 • 7. Poznanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego oraz zasad bezpiecznego korzystania z nich, wzbogacenie słownictwa związanego z elektrycznością.
 • Pliki do pobrania


  Pliki do pobrania:

  2023-09-30

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-09-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w październiku

 • 02.10. - Dzień Poczty Polskiej - wyjście do Urzędu Pocztowego
 • 10.10 - Wycieczka do "Ranczo Muuu" w Chotowej
 • 16.10 - Wyjście do Kina Śnieżka
 • 24.10 - Wyjazd do Domu Kultury Mors na przedstawienie "Zaczarowany Świat Bajek"
 • 11.10 -Dzień Dziewczynek
 • 2023-09-28

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc październik


  Pliki do pobrania:

  2023-09-28

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc PAŹDZIERNIK

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
 • 2. Zwierzęta jesienią
 • 3. Moja rodzina i mój dom
 • 4. Domowi ulubieńcy
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Rozpoznawanie owoców i warzyw, podanie ich nazwy, rozwijanie zmysłu dotyku i smaku.
 • 2.Poznawanie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy.
 • 3. Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie zwierząt przed nadejściem zimy.
 • 4. Poznanie rodzajów domów i nazwanie znajdujących się w nich pomieszczeń
 • 5. Utrwalenie nazw członków rodziny, poznanie swoich praw i obowiązków.
 • 6. Poznawanie wybranych zwierząt domowych oraz zasad właściwej opieki nad nimi.
 • 2023-09-06

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-09-04

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień


  Pliki do pobrania:

  2023-09-04

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 20 września- Dzień Przedszkolaka
 • 27 września- Spotkanie z Policjantami
 • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, spotkanie z Panią Bibliotekarką
 • 2023-09-04

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc WRZESIEŃ

  TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • 1. Wspomnienia z wakacji
 • 2. Oto ja - człowiek, zmysły
 • 3. Moja droga do przedszkola
 • 4. Jesień w parku, w lesie
 • ZADANIA DO REALIZACJI

 • 1. Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola: dziecko jako członek grupy przedszkolnej. Ro-zumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • 2. Rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych emocji i uczuć. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii. Zapoznanie z pojęciem zmysł, nazywanie zmysłów. Rozpoznawanie części ciała i nazywanie ich.
 • 3. Kształtowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego. Poznanie pracy policjanta oraz wybranych środków transportu.
 • 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku. Zapoznanie z różnymi gatunkami drzew i ich owocami: dąb, kasztanowiec, ja-rzębina, oraz ich owoce: żołędzie, kasztany, korale jarzębiny.