Jeżyki

2021-12-05

Słowa, które mają moc - artykuł dla rodzica


Pliki do pobrania:

2021-12-05

Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu grudniu

 • 6 grudnia - Mikołaj
 • 15 grudnia - Dzień Gry w Karty
 • 22 grudnia - Przedstawienie muzyczno - teatralne "W oczekiwaniu na Święta" i Wigilia Przedszkolna
 • 2021-12-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na grudzień 2021

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Listy i liściki - na poczcie.
 • 2. Zwierzęta- podpatrujemy i pomagamy (z Planu Rocznego).
 • 3. Świąteczne dekoracje.
 • 4. Pierwsza gwiazdka - już Święta !
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez urzędników pocztowych oraz różnymi sposobami komunikowania się ludzi.
 • 2. Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym - budzenie empatii i opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • 3. Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z przygotowań do świąt, tworzenie świątecznej atmosfery.
 • 4. Budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem.

 • Pliki do pobrania:

  2021-11-01

  Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 4 listopada – Przedstawienie Patriotyczne ( Święto Niepodległości)
 • 12 listopada – Dzień Jeża
 • 17 listopada - Dzień Bicia Rekordów
 • 25 listopada – Dzień Czystego Powietrza - przedstawienie „Chory Komin” (nagranie)
 • 26 listopada - Ekologiczny Bal Andrzejkowy
 • 2021-11-01

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc listopad

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Listopadowe wspomnienia.
 • 2. Jesienne muzykowanie (z planu rocznego).
 • 3. Sposób na jesienną nudę.
 • 4. Zimowa moda.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa; kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń czasowych; wdrażanie do spokojnego zażegnywania nieporozumień i konfliktów.
 • 2. Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych wykonanych z surowców wtórnych; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
 • 3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych; rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej; uświadamianie konieczności przestrzegania norm społecznych.
 • 4. Kształtowanie świadomości ekologicznej – znaczenie wiatru, wody i słońca w przyrodzie; rozwijanie umiejętności samodzielnego wkładania i wiązania lub zapinania butów.
 • 2021-10-06

  Kiedy zgłosić się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej? - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku:

 • 6 października – Dzień Uśmiechu
 • 7 października - wycieczka do Nadleśnictwa w Tuszymie
 • 11 października – Dzień Chleba
 • 21 października - Dzień Bez Skarpetek
 • 2021-10-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na październik 2021

  Tematy kompleksowe:

 • Witaminowe ABC.
 • Co nam jesień w koszu niesie - skarby z parku.
 • Tajemnice drzew (z Planu Rocznego).
 • Zapasy - my się zimy nie boimy.
 • Zadania wychowawcze:

 • Utrwalenie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania. Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do pomagania bliskim w codziennych obowiązkach.

 • Pliki do pobrania:

  2021-09-07

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu wrześniu:

 • 15 wrzesień - Dzień Kropki
 • 17 wrzesień - Akcja Sprzątanie Świata
 • 20 wrzesień - Dzień Przedszkolaka
 • 2021-09-07

  Plan prac dydaktyczno - wychowawczej na wrzesień 2021

  Tematy kompleksowe:

 • Przedszkolny savoir-vivre.
 • Bezpieczna droga do przedszkola w moim mieście.
 • Jestem małym ekologiem (z Planu Rocznego).
 • Ja i Ty - dbamy o siebie i innych.
 • Zadania wychowawcze:

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego- wdrażanie dzieci do przechodzenia przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych i pod opieką dorosłych.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Utrwalenie nawyków w zakresie higieny osobistej oraz znajomości zmysłów człowieka i sposobów dbania o nie.

 • Pliki do pobrania: