Jeżyki

2022-09-13

Kalendarz imprez i uroczystości WRZESIEŃ

15 września - Dzień Kropki
20 września - Dzień Przedszkolaka

2022-09-13

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:
1. Przedszkolny savoir-vivre
2. Bezpieczna droga do przedszkola w moim mieście
3. Ja i Ty - dbamy o siebie i innych


Zadania wychowawcze:
1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
2. Poszerzanie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego - wdrażanie dzieci do przechodzenia przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych i pod opieką dorosłych.
3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych.
4. Utrwalenie nawyków w zakresie higieny osobistej oraz znajomości człowieka i sposobów dbania o nie.

Piosenka do nauki w miesiącu WRZEŚNIU:

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI